Nagroda Honorowa dla Pana Medarda Pławackiego

Nasz ryngraf był Nagrodą Honorową dla Pana Medarda Pławackiego – aktora i nauczyciela za Służbę Prawdzie Objawionej na niwie kultury i edukacji.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów 2017 we Wrocławiu.

Festiwal od roku 2016 wraz z OO franciszkanami z Niepokalanowa współorganizuje Fundacja Vide et Crede.